Voordelen
 • Ook voor medewerkers en hun gezin
 • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
 • Expertise van Aon
 • Speciaal ontwikkeld voor accountants
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 

Milieuschadeverzekering

Met een milieuschadeverzekering verzekert u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem, grondwater en het oppervlaktewater. Het schadebedrag door een plotseling optredende calamiteit kan behoorlijk oplopen. Zo kan bijvoorbeeld het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kosten. Deze kosten zijn gedekt op een milieuschadeverzekering.

Dekking

De milieuschadeverzekering heeft een zeer brede dekking.

Verzekerd is verontreiniging die het gevolg is van het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde stoffen. Vergoed worden:

 • De kosten van sanering
 • Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering
 • Andere zaakschade als gevolg van de verontreiniging

Verzekerd bedrag

€ 500.000,-

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade als gevolg van:

 • Langzaam inwerkende milieuschade
 • Onvoldoende milieuzorg
 • Activiteiten van de verhuurder
 • Ondergrondse tanks
 • Motorrijtuigen
 • Vaar- of vliegtuigen
 • Aardbeving en vulkanische uitbarstingen
 • Overstroming

Meer informatie?

Neem contact op met Aon Verzekeringen voor meer informatie.

 
 

Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team4@aon.nl

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Ondernemingen Team 4
Postbus 59
2200 AB Noordwijk