Voordelen
 • Ook voor medewerkers en hun gezin
 • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
 • Expertise van Aon
 • Speciaal ontwikkeld voor accountants
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 

Glasverzekering

Met een glasverzekering is al het glas dat dient tot lichtdoorlating aanwezig in vensters en deuren, verzekerd tegen breuk veroorzaakt door een onzeker voorval.

Dekking

Deze verzekering dekt al het glas dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in het bij deze polis verzekerde pand, tegen schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval. In geval van een gedekte schade wordt:

 • Het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen of
 • De prijs van het glas vermeerderd met de plaatsingskosten in geld vergoed

Niet verzekerd is:

 • Geëtst, gebogen, gebrandschilderd en poly-geslepen glas
 • Schade aan versieringen, schilderingen, letters en dergelijke op het glas aangebracht

Uitgesloten is schade:

 • Door verbouwing of verzakking van het pand
 • Door of gedurende verplaatsing, verandering, bewerking of versiering van glas
 • Door verandering van de lijsten of gebrek aan onderhoud daarvan
 • Door aardbeving, atoomkernreacties, molest en opzet of goedvinden van verzekerde

Premie

0,25 o/oo premietoeslag op de gebouwenverzekering

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

 

 
 

Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team4@aon.nl

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Ondernemingen Team 4
Postbus 59
2200 AB Noordwijk