Voordelen
 • Ook voor medewerkers en hun gezin
 • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
 • Expertise van Aon
 • Speciaal ontwikkeld voor accountants
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 

Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering is bedoeld voor eigenaren/bezitters van een gebouw. Met deze verzekering dekt u zich in tegen kosten die u maakt wanneer u uw bedrijfspand na bijvoorbeeld een brand of lekkage moet laten herstellen of herbouwen.

Dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van de ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, dat naar binnen is gekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Premie* en Eigen risico

Premies gelden voor locaties met een bouwaard van steen met harde dekking.

 1. 0,75 o/oo bij een eigen risico van EUR 1.250,00
 2. 0,80 o/oo bij een eigen risico van EUR 500,00
 3. 0,85 o/oo bij een eigen risico van EUR 250,00

* Exclusief assurantiebelasting

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

 
 

Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team4@aon.nl

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Ondernemingen Team 4
Postbus 59
2200 AB Noordwijk