Computerverzekering

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal inclusief het transportrisico van laptops.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops en de bijbehorende randapparatuur.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Premie*

Categorie

Materiële
schade
Reconstructie-
en Extra kosten
Transport/verblijf
Benelux en Duitsland
Premie

(premier risque) (premier risque)
1 ≤ EUR 20.000,- EUR 20.000,- EUR 5.000,- EUR 110,00
2 ≤ EUR 35.000,- EUR 30.000,- EUR 5.000,- EUR 148,50
3 ≤ EUR 50.000,- EUR 40.000,- EUR 5.000,- EUR 192,50

*Exclusief assurantiebelasting

Het transportrisico binnen de Benelux en Duitsland is tot EUR 5.000,00 (premier risque) meeverzekerd. Aanvullende mogelijkheden zijn:

 • Uitbreiden dekkingsgebied;
 • Verhogen verzekerde limieten;
 • Meeverzekeren data en software;
 • Meeverzekeren eigen gebrek.

Eigen risico

EUR 125,00 voor hard/software
EUR 250,00 gecombineerd voor extra kosten en reconstructiekosten
EUR 250,00 voor transport/verblijf per object per gebeurtenis

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

 
 

Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team4@aon.nl

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Michiel van Bohemen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk