Voordelen
  • Ook voor medewerkers en hun gezin
  • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
  • Expertise van Aon
  • Speciaal ontwikkeld voor accountants
  • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 

Bedrijfsschadeverzekering

Wanneer u uw bedrijf niet kunt uitoefenen als gevolg van een gedekte schade aan de gebouwen of de inventaris, duurt het vaak een tijd alvorens u weer op hetzelfde winstniveau zit. Om de gederfde nettowinst te verzekeren en het doorbetalen van vaste lasten op te vangen, kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Uw financiële continuïteit wordt zo beschermd.

Dekking

De bedrijfsschadeverzekering verzekert de vaste kosten en winstderving als gevolg van schade aan de gebouwen of de inventaris. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de geschatte vaste lasten en netto winst. De maximale uitkeringsduur bedraagt 52 weken.

Premie*

Premies gelden voor locaties met een bouwaard van steen met harde dekking.

  1. 0,95 o/oo over het werkelijk belang **
  2. 1,00 o/oo over het werkelijk belang **
  3. 1,10 o/oo over het werkelijk belang **

* Exclusief assurantiebelasting
** Werkelijk belang = bruto winst óf netto winst + vaste lasten

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

 

 
 

Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team4@aon.nl

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Ondernemingen Team 4
Postbus 59
2200 AB Noordwijk