Voordelen
  • Ook voor medewerkers en hun gezin
  • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
  • Expertise van Aon
  • Speciaal ontwikkeld voor accountants
  • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 

Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid

In samenwerking met Novak en verzekeraar CNA hebben wij een zeer concurrerende beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld.

De dekking van deze verzekering is tweeledig. Naast de dekking van kosten die het gevolg zijn van beroepsfouten (zuivere vermogensschade) is er ook dekking mogelijk voor zogenaamde zaak- en letselschade (bedrijfsaansprakelijkheid).

Het risico

De kosten als gevolg van beroepsfouten kunnen de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van schade aan derden als gevolg van beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Alle accountants zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben die voldoet aan de "Verordening accountants organisaties.". Deze voorschriften gelden voor alle kantoren (AA/RA) en zijn te vinden op de website van de NBA. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aon voldoet aan deze voorschriften!

Premie en eigen risico

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen biedt Aon uitkomst. Grote kans dat die derden uw klanten zijn, daar heeft u nu eenmaal het meeste contact mee. Schade aan uw klanten kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is op deze rubriek meeverzekerd.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt u aangeboden in combinatie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tot een verzekerd bedrag van EUR 1.250.000,- voor beroepsaansprakelijkheid bedraagt het verzekerde bedrag voor bedrijfsaansprakelijkheid EUR 1.250.000,-. Bij een verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid tussen de EUR 1.250.000,- en EUR 2.500.000,- bedraagt het verzekerde bedrag voor bedrijfsaansprakelijkheid EUR 2.500.000,-. U betaalt hier geen extra premie voor.

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

Let op!
Voor beide verzekeringen gelden de volgende opmerkingen:

  • De verzekerde bedragen zijn per aanspraak. Per verzekeringsjaar geldt een maximale aansprakelijkheid van 2 maal het verzekerde bedrag.
  • De eigen risico's zijn per aanspraak.
  • Is de omzet van uw bedrijf hoger dan EUR 3.000.000,-? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.
  • Wilt u een hoger verzekerd bedrag voor bedrijfsaansprakelijkheid dan u standaard wordt aangeboden? Neem ook dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.
 
 

Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team4@aon.nl

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Ondernemingen Team 4
Postbus 59
2200 AB Noordwijk